DomůRodinaSluch, zrak, pohyb: Co všechno má vliv na vývoj dítěte?

Sluch, zrak, pohyb: Co všechno má vliv na vývoj dítěte?

Date:

Nenechte si ujít

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří...

Potenciál: nekonečný zdroj možností

Potenciál je koncept, který odráží neomezené možnosti rozvoje a...

Výrobce plastů: Klíč k inovativní výrobě plastových materiálů

Podnikání ve výrobě plastů je dnes základním pilířem moderního...

Levné sedací soupravy mohou být kvalitní a hezké. Najdete je na Signal-nabytek.cz

Jestliže potřebujete novou sedací soupravu, abyste nahradili tu starou,...

Proč se vyplatí mít kvalitní rukavice na kolo?

Patříte k lidem, kteří při práci na zahradě neradi oblékají...
- Komerční sdělení -časopis

Opožděný vývoj komunikačních dovedností u dětí závisí na každém detailu.

Odborníci z oblasti dětské psychologie či moderní klinické logopedie se každodenně pasují s problematikou vývojových poruch.

Rodiče dětí, které mají opožděný nebo narušený vývoj řeči, po čase vědí, jak mají s dítětem komunikovat, na co si dávat ve svém projevu pozor, jak mají klást otázky, jakým tempem řeči se mají dítěti promlouvat.

No vědí, že to nestačí. Jejich dítě se neposouvá dopředu tak, jak by se očekávalo. Hledají hlubší a komplexnější pomoc a ptají se na důvody, proč má jejich dítě takové obtíže. Zde přichází na řadu potřeba komplexního přístupu, kterým se stále častěji zabývají odborníci i na Slovensku.

Jedině komplexním stimulováním všech oblastí týkajících se psychomotorického vývoje dítěte lze zabránit jeho obtížím a jejich přerůstání do závažnějších problémů, které člověka mohou ovlivnit iv dospělém věku.

Sluchové zpracovávání
Sluch je základním předpokladem pro rozvoj řeči. Mozek umožňuje dítěti rozpoznávat a reprodukovat zvuky, které slyší a zabudovat si je do vlastního repertoáru. Postupně se formuje jazyk. Zachycování řečových a jazykových informací probíhá za ideálních okolností prostřednictvím pravého ucha.

Zajišťuje se tak přímý přenos do řečového centra v levé hemisféře. Dochází-li k zachycování sluchových informací s preferováním levého ucha, tyto podněty přecházejí nejprve do pravé hemisféry a odtud do levé.

Tento přechod trvá sice „pouze“ deset milisekund, avšak z hlediska efektivity zpracovávání sluchových a řečových informací zpomaluje výkon. Děti tak často nezachytí část věty nebo slova, případně mají opožděné reakce na slovní instrukce.

Zrak přichází později
Vnímat a koncentrovat se zrakem začínají děti po čtvrtém měsíci života. Reflex pohybu očí je vrozený, ale není-li stimulován, například určitým předmětem v jejich zorném poli, dítě ho dokáže využívat opožděně.

Na pobídky odpovídá opožděně vizuálně, ale obtížněji je zpracovává i sluchem.

Odpovědí na pobídky je i sání, které je důležité pro rozvoj pohybů sáňky a čelisti a pro rozvoj artikulace. I takto v praxi vypadá fakt, že v našem těle vše se vším souvisí.

Neuromotorický systém a řeč
Pokud dítě dostatečně neovládá kontrolu své rovnováhy, motorických dovedností a primitivních reflexů, může se to přímo odrazit v jeho řeči. I řeč velmi úzce souvisí s motorikou. Jedná se o jemnou motoriku, které ve vývoji předchází hrubá motorika.

Je tedy logické, že dojde-li k odchylkám ve vývoji hrubé motoriky, pravděpodobně bude ovlivněn vývoj i té jemné, včetně řeči. U dítěte tak nadále může přetrvávat přítomnost primitivních reflexů, které brzdí jeho možnost plně projevit svůj potenciál.

Tehdy mluvíme o opožděném vývoji nervové soustavy. Když u dítěte se zpožděným vývojem komunikačních schopností zlepšíme motoriku, koordinaci a rovnováhu, potlačí se primitivní reflexy a rozvinou se ty výše.

Tyto schopnosti se následně kombinují se stimulací sluchu a řeči, aby dítě začalo ve vývoji postupovat. Bude podstatně koncentrovanější, klidnější, samostatnější, zlepší se jeho verbální projev a v nemalé míře i školní dovednosti.

Nejnovější příběhy

- Komerční sdělení -pr článek